Bliv skarp på forretningsanalysen med Business Intelligence kurser

05 marts 2021 Astrid Pedersen

Har du brug for at positionere din virksomhed på markedet? Så bør du styrke din researchafdeling med effektiv Business Intelligence.

Hvordan defineres Business Intelligence?

Business Intelligence kan måske godt virke som et lidt flydende begreb. Dette skyldes at Business Intelligence er en slags samle betegnelse for en lang række underbegreber, metoder, processer, teorier og teknologier.

Fælles for alle disse elementer er at de tilsammen danner grundlaget for de forretnings beslutninger som skal træffes på alle planer – fra det operative niveau til ledelsesplanet.

Business Intelligence faciliterer sammenhængen mellem de forhånden værende data på en måde således at handlingen styres mod det ønskede mål. Håndtering af store mængder information ved hjælp af de teknologier som danner basis for moderne Business Intelligence er et vigtigt redskab når det handler om at analysere markedet og udføre målinger på egen effektivitet samt identificere og udvikle nye muligheder.

En effektiv og bæredygtig Business Intelligence strategi giver ubetinget en moderne virksomhed store konkurrencemæssige markedsfordele samt stabilitet på længere sigt.

Find de bedste arbejdsmetoder for Business Intelligence i din virksomhed med et BI kursus hos 4D

Her i 2021 understøttes Business Intelligence af en lang række højteknologiske hjælpemidler så som programmer og applikationer udviklet særligt til at facilitere bearbejdelse af de data som skal fungere som grundlag for de oven for nævnte forretnings beslutninger.

Disse programmer, som i mange tilfælde er cloud baserede applikationer så som for eksempel Microsoft Power BI, vil indeholde værktøjer til effektiv analyse, data mining og modellering samt rapportering og udvikling af dashboards som kan tilgås for en nemt overskuelig præsentation af relevante og aktuelle data i realtid.

Hos 4D kan du finde en række kurser som kan skærpe dine eller dine medarbejderes kundskaber inden for disse redskaber og dermed give din virksomhed en stor fordel.

Find det rette BI kursus på 4d.dk

Flere Nyheder